Chọn tuổi xông nhà Tết Mậu Tuất 2018

Khi chọn tuổi xông nhà, gia chủ thường tìm người hợp với mình về mệnh theo ngũ hành, thiên can và địa chi. Người được chọn để xông đất cần c...

Khi chọn tuổi xông nhà, gia chủ thường tìm người hợp với mình về mệnh theo ngũ hành, thiên can và địa chi. Người được chọn để xông đất cần có tính tình vui vẻ, dễ chịu, công việc làm ăn tốt, cuộc sống thuận hòa. Nếu tuổi người đó hợp với ngũ hành và can chi của năm Mậu Tuất thì càng tốt. 


1. Hợp mệnh theo ngũ hành của gia chủ - chọn người có Mệnh tương sinh với Mệnh của gia chủ:

 2. Hợp Can Chi của gia chủ

Trước hết, tuổi của vị khách xông đất cần hợp với tuổi của chủ nhà (về Thiên Can và Địa Chi), trong đó hợp về Thiên Can (còn gọi là Can) được cho là quan trọng hơn hợp về Địa Chi (còn gọi là Chi).

a) Hợp Can -  chọn người có Can hợp với Can của chủ nhà, tránh người có Can khắc với Can của gia chủ:
 

b) Hợp Chi - chọn người có Chi Tam hợp hoặc Chi Nhị hợp với Chi của chủ nhà: 

 
                    
3) Hợp với năm Mậu Tuất     

Nếu gia chủ may mắn có nhiều lựa chọn cho việc xông đất thì có thể tiếp tục cân nhắc, tìm người hợp với Can (Mậu), Chi (Tuất) và Mệnh theo ngũ hành (Mộc) của năm Mậu Tuất. Cách chọn cũng tương tự như đã giải thích ở trên.

Chú giải:

Năm sinh của mỗi người được xắp xếp theo Can và Chi, ví dụ năm 2018 là Mậu Tuất, trong đó Mậu thuộc Can và Tuất thuộc Chi. Người ta phân biệt:

10 Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. 
12 Chi (12 con giáp): Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

 

Bảng tra cứu chọn tuổi xông nhà cho năm Mậu Tuất 2018

1. Năm sinh của chủ nhà: 1948, 1949
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1948 (Mậu Tý)
1973 (Quý Sửu)

1980 (Canh Thân)
1988 (Mậu Thìn)

1949 (Kỷ Sửu)

1950 (Canh Dần)
1972 (Nhâm Tý)
1981 (Tân Dậu)
1989 (Kỷ Tỵ)
   
2. Năm sinh của chủ nhà: 1950-1959
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1950 (Canh Dần)

1975 (Ất Mão)
1983 (Quý Hợi)
1945, 2005 (Ất Dậu)
1982 (Nhâm Tuất)

1951 (Tân Mão)

1983 (Quý Hợi)
1953 (Quý Tỵ)
1966 (Bính Ngọ)
1946 (Bính Tuất)
1982 (Nhâm Tuất)

1936, 1996 (Bính Tý)

1952 (Nhâm Thìn)1993 (Quý Dậu)
1945, 2005 (Ất Dậu)
1957(Đinh Dậu)
1932,1992 (Nhâm Thân)
1953 (Quý Tỵ)1945,2005 (Ất Dậu)
1963 (Quý Mão)
1993 (Quý Dậu)
1992 (Nhâm Thân)
1954 (Giáp Ngọ)
1938, 1998 (Mậu Dần)
1939, 1999 (Kỷ Mão)
1969 (Kỷ Dậu)
1946,2006 (Bính Tuất)
1947,2007 (Đinh Hợi)
1968 (Mậu Thân)
1991 (Tân Mùi)
1955 (Ất Mùi)

1990 (Canh Ngọ)
1939,1999 (Kỷ Mão)
1938,1998 (Mậu Dần)
1947,2007 (Đinh Hợi)
1960 (Canh Tý)
1968 (Mậu Thìn)
1969 (Kỷ Dậu)
1976 (Bính Thìn)
1977 (Đinh Tỵ)
1983 (Quý Hợi)
1956 (Bính Thân)
1951 (Tân Mão)
1968 (Mậu Thân)
1969 (Kỷ Dậu)
1981 (Tân Dậu)
1988 (Mậu Thìn)
1941, 2001(Tân Tỵ)
1943,2003 (Quý Mùi)

1957 (Đinh Dậu)
1942,2002 (Nhâm Ngọ)
1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1950, 2010 (Canh Dần)
1958 (Mậu Tuất)
1983 (Quý Hợi)
1953 (Quý Tỵ)
1966 (Bính Ngọ)
1975 (Ất Mão)
1952 (Nhâm Thìn)
1956 (Bính Thân)
1982 (Nhâm Tuất)
1936,1996 (Bính Tý)
1945,2005 (Ất Dậu)
1959 (Kỷ Hi)
1974 (Giáp Dần)
1966 (Bính Ngọ)
1951 (Tân Mão)
1952 (Nhâm Thìn)
1967 (Đinh Mùi)
1975 (Ất Mão)
1982 (Nhâm Tuất)
1996 (Bính Tý)

  
3. Năm sinh của chủ nhà: 1960-1969
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1960 (Canh Tý)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1951 (Tân Mão)
1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1972 (Nhâm Tỵ)
1982 (Nhâm Tuất)
1961 (Tân Sửu)
1986 (Bính Dần)
1956 (Bính Thân)
1948, 2008 (Mậu Tý)
1962 (Nhâm Dần)
1947, 2007 (Đinh Hợi)
1990 (Canh Ngọ)
1939,1999 (Kỷ Mão)
1983 (Quý Hợi)
1977 (Đinh Tỵ)
1960 (Canh Tý)
1963 (Quý Mão)
1938,1998 (Mậu Dần)
1968 (Mậu Thân)
1958 (Mậu Tuất)
1946,2006 (Bính Tuất)
1983 (Quý Hợi)
1964 (Giáp Thìn)1959 (Kỷ Hợi)
1989 (Kỷ Tỵ)
1969 (Kỷ Dậu)
1981 (Tân Dậu)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1965  (Ất Tỵ)
1980 (Canh Thân)
1973 (Quý Sửu)
1950 (Canh Dần)
1942 (Nhâm Ngọ)
1990 (Canh Ngọ)
1966 (Bính Ngọ)1941, 2001 (Tân Tỵ)
1971 (Tân Hợi)
1970 (Canh Tuất)
1974 (Giáp Dần)
1993 (Quý Dậu)
1967 (Đinh Mùi)
1966 (Bính Ngọ)
1975 (Ất Mão)
1962 (Nhâm Dần)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1971 (Tân Hợi)
1992 (Nhâm Thân)
1968 (Mậu Thân)
1953 (Quý Tỵ)


1948 (Mậu Tý)
1965 (Ất Tỵ)
1976 (Bính Thìn)
1977 (Đinh Tỵ)
1969 (Kỷ Dậu)


1976 (Bính Thìn)
1977 (Đinh Tỵ)
1964 (Giáp Thìn)
1978 (Mậu Ngọ)
1986 (Bính Dần)

  
4. Năm sinh của chủ nhà: 1970-1979
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1970 (Canh Tuất)
1990 (Canh Ngọ)
1998 (Mậu Dần)
1999 (Kỹ Mão)
1975 (Ất Mão)
1960 (Canh Tý)
1968 (Mậu Thân)
1977 (Đinh Tỵ)
1963 (Quý Mão)
1971 (Tân Hợi)
1998 (Mậu Dần)
1999 (Kỹ Mão)
1976 (Bính Thìn)
1946,2006 (Bính Tuất)
1990 (Canh Ngọ)
1960 (Canh Tý)
1969 (Kỷ Dậu)
1966 (Bính Ngọ)


1972 (Nhâm Tý)
1937,1997 (Đinh Sửu)
1953 (Quý Tỵ)
1983 (Quý Hợi)
1952 (Nhâm Thìn)
1982 (Nhâm Tuất)
1974 (Giáp Dần)
1944,2004 (Giáp Thân)
1973 (Quý Sửu)
1983 (Quý Hợi)
1936,1996 (Bính Tý)
1945,2005 (Ất Dậu)
1975 (Ất Mão)1974 (Giáp Dần)
1983 (Quý Hợi)


1963 (Quý Mão)
1971 (Tân Hợi)
1982 (Nhâm Tuất)
1993 (Quý Dậu)
1959 (Kỷ Hợi)
1975 (Ất Mão)
1983 (Quý Hợi)


1970 (Canh Tuất)
1982 (Nhâm Tuất)
1963 (Quý Mão)
1976 (Bính Thìn)


1960 (Canh Tý)
1968 (Mậu Thân)
1969 (Kỷ Dậu)
1948, 2008 (Mậu Tý)
1956 (Bính Thân)
1957 (Đinh Dậu)
1978 (Mậu Ngọ)
1986 (Bính Dần)
1977 (Đinh Tỵ)

1968 (Mậu Thân)
1969 (Kỷ Dậu)
1956 (Bính Thân)
1957 (Đinh Dậu
1987 (Đinh Mão)
1978 (Mậu Ngọ)
1943,2003 (Quý Mùi)
1950 (Canh Dần)1958 (Mậu Tuất)
1979 (Kỷ Mùi)
1951 (Tân Mão)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1950 (Canh Dần)
1959 (Kỷ Hợi)
  

5. Năm sinh của chủ nhà: 1980-1989
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1980 (Canh Thân)
1953 (Quý Tỵ)
1975 (Ất Mão)
1945, 2005 (Ất Dậu)
1952 (Nhâm Thìn)
1982 (Nhâm Tuất)

1981 (Tân Dậu)
1953 (Quý Tỵ)
1966 (Bính Ngọ)
1976 (Bính Thìn)
1983 (Quý Hợi)
1952 (Nhâm Thìn)
1996 (Bính Tý)
1982 (Nhâm Tuất)


1982  (Nhâm Tuất)
1963 (Quý Mão)
1975 (Ất Mão)
1987 (Đinh Mão)
1962 (Nhâm Dần)
1983 (Quý Hợi)
1963 (Quý Mão)
1975 (Ất Mão)
1998 (Mậu Dần)
1962 (Nhâm Dần)
1984 (Giáp Tý)
1968 (Mậu Thân)
1976 (Bính Thìn)
1961 (Tân Sửu)
1946,2006 (Bính Tuất)
1947,2007 (Đinh Hợi)
1977 (Đinh Tỵ)
1985 (Ất Sửu)
1960 (Canh Tý)
1990 (Canh Ngọ)
1968(Mậu Thân)
1969 (Kỷ Dậu)
1977 (Đinh Tỵ)
1998 (Mậu Dần)
1999 (Kỷ Mão)
1947,2007 (Đinh Hợi)
1953 (Quý Tỵ)


1986 (Bính Dần)
1951 (Tân Mão)

1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1971 (Tân Hợi)
1981 (Tân Dậu)
1987 (Đinh Mão)
2002 (Nhâm Ngọ)


1950 (Canh Dần)
1951 (Tân Mão)
1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1988 (Mậu Thìn)
1953 (Quý Tỵ)
1983 (Quý Hợi)
1966 (Bính Ngọ)
1996 (Bính Tý)
1945,2005 (Ất Dậu)
1982 (Nhâm Tuất)

1989 (Kỷ Tỵ)
1953 (Quý Tỵ)
1966 (Bính Ngọ)
1997 (Đinh Sửu)
1952 (Nhâm Thìn)
1982 (Nhâm Tuất)
1996 (Bính Tý)

  
6. Năm sinh của chủ nhà: 1990-1998
Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1990 (Canh Ngọ)

1998 (Mậu Dần)
1965 (Ất Tỵ)
1995 (Ất Hợi)
1991 (Tân Mùi)
1966 (Bính Ngọ)
1986 (Bính Dần)
1990 (Canh Ngọ)
1999 (Kỷ Mão)

1978 (Mậu Ngọ)
1976 (Bính Thìn)
1956 (Bính Thân)

1992 (Nhâm Thân)
1977 (Đinh Tỵ)
1960 (Canh Tý)
1990 (Canh Ngọ)
1999 (Kỷ Mão)

1947,2007 (Đinh Hợi)
1953 (Quý Tỵ)
1969 (Kỷ Dậu)1993 (Quý Dậu)
1998 (Mậu Dần)
1968 (Mậu Thân)
1976 (Bính Thìn)
1988 (Mậu Thìn)
1990 (Canh Ngọ)
1953 (Quý Tỵ)
1961 (Tân Sửu)
1946,2006 (Bính Tuất)


1994 (Giáp Tuất)
1999 (Kỷ Mão)
2002 (Nhâm Ngọ)
1989 (Kỷ Tỵ)
1959 (Kỷ Hợi)
1995 (Ất Hợi)
1943, 2003 (Quý Mùi)

1942,2002 (Nhâm Ngọ)
1980 (Canh Thân)
1998 (Mậu Dần)
1999 (Kỷ Mão)
1996 (Bính Tý)


1941, 2001 (Tân Tỵ)
1971 (Tân Hợi)
1997 (Đinh Sửu)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1997 (Đinh Sửu)1962 (Nhâm Dần)
1996 (Bính Tý)
1945,2005 (Ất Dậu)
1992 (Nhâm Thân)
 1972 (Nhâm Tý)
1998 (Mậu Dần)
1983 (Quý Hợi)

1990 (Canh Ngọ)
1978 (Mậu Ngọ)
1995 (Ất Hợi)
1946,2006 (Bính Tuất
1947,2007 (Đinh Hợi)
1999 (Kỷ Mão)1947,2007 (Đinh Hợi)
1986 (Bính Dần)
1987 (Đinh Mão)
1994 (Giáp Tuất)

Hùng Sơn


COMMENTS

Tên

5 vận may,36,Acetaminophen,1,ADR,1,APK Y DƯỢC,2,benh-hoc,13,benh-hoc-va-phac-do,25,benh-va-suc-khoe,9,Béo phì,1,bệnh Dại,1,bú mẹ,2,Ca lâm sàng,1,Cảnh giác Dược,6,canh-giac-thuoc,9,Cao Học CNSH,7,Cẩm Nang,1,Cân Nặng,1,Cấp cứu,3,Celecoxib,1,chan-thuong,1,Chấn Thương,2,Chọn hướng kê bàn,39,Chuyện nghề,1,cnsh,2,Có thể bạn chưa biết,1,Corticosteroid,1,Công Nghệ Sinh Học,4,Công Nghiệp Dược,1,Công ty Dược,1,Creatinin,1,Da Liễu,1,da-lieu,1,Dạy con nên người,3,Dâu tằm Vọng Nguyệt,1,dậy thì,1,Dị ứng,3,Diazepam,1,dinh dưỡng,25,don-on,4,don-tai-mui-hong,2,don-viem-vui,1,don-viem-xoang,1,dong-y,4,duoc-ly-hoc,1,Dược điều trị,4,Dược Hà Nội,4,Dược Khoa,60,Dược lâm sàng,6,Dược sĩ tư vấn,5,Dược thế giới,2,Dược Việt Nam,3,Đái dầm,3,giai-phau,9,gpp,2,hen-phe-quan,1,Hissamitsu,1,Ho,1,hoi-dap,3,home,1,Hô hấp,8,Huyết học,6,HƯỚNG DẪN TẢI FILE,2,Hướng nghiệp Dược,2,Kết nối Dược sĩ,7,Kháng sinh,1,khang-sinh,6,Khoa Học Tự Nhiên,1,khong-dung-thuoc,1,Kiến thức chuyên ngành,19,KINH NGUYỆT,1,kinh-doanh-duoc-pham,10,LÀM ĐẸP,2,LÂM SÀNG,2,lieu-thuoc,1,LIÊN THÔNG,1,Marketing Dược,2,mat,2,Mắt,7,Mẹo Nhớ Tên Thuốc,2,Môn Anh Văn Chuyên Ngành Dược,1,Môn Bào Chế,1,Môn Bệnh Học,1,Môn Chuyên Ngành,25,Môn CNSH Dược,1,Môn CNTT Dược,1,Môn Cơ Sở,31,Môn Dịch Tễ,1,Môn Dược Cổ Truyền,1,Môn Dược Động,1,Môn Dược Lâm Sàng,3,Môn Dược Liệu,2,Môn Dược Lý,1,Môn Dược Xã Hội,1,Môn Giải Phẫu,1,Môn Hóa Dược,2,Môn Hóa Đại Cương Vô Cơ,2,Môn Hóa Hữu Cơ,1,Môn Hóa Lý,2,Môn Hóa Phân Tích,4,Môn Hóa Sinh,3,Môn Kiểm Nghiệm,9,Môn Kinh Tế Dược,2,Môn Ký Sinh Trùng,1,Môn Môi Trường,1,Môn Pháp Chế Dược,1,Môn Sinh Học,1,Môn Sinh Học Phân Tử,1,Môn Sinh Học Tế Bào,2,Môn Sinh Lý,1,Môn Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch,1,Môn Sức Khỏe Môi Trường,1,Môn Thực Vật Dược 1,1,Môn Thực Vật Dược 2,3,Môn Vi Sinh,1,nghiencuuthuoc,9,Ngoại khoa,2,Ngôn ngữ,6,nhi,2,Nhi khoa,27,nhi-khoa,5,Nhiễm Trùng,1,noi-khoa,1,NSAIDs,1,Ôn Tốt Nghiệp,1,phac-do,2,phac-do-tieu-hoa,2,phan-tich-don-thuoc,25,Phát triển,3,Phân tích đơn thuốc,1,phong,1,Phong thủy,152,Phong thủy 2015,16,Phong thủy 2016,14,Phong thủy 2017,29,Phong thủy 2018,25,phong thủy tình yêu,12,PHỤ NỮ,1,quan-ly-duoc,11,rang-ham-mat,1,Rifampin,1,sach-tai-lieu,21,Salbutamol,1,Salonpas,1,san-khoa,1,Sinh Dược Học,10,Sop nha thuoc,1,Sống đẹp,3,sơ cứu,4,Sơ sinh,2,Sởi,7,su-dung-thuoc,11,Suy thận,3,Sử dụng thuốc,13,sữa mẹ,14,TA,1,Tài liệu Dược,1,Tai mũi họng,5,tai-lieu-tong-hop,4,tai-mui-hong,14,tai-mũi-họng,3,TAILIEUCLB,1,Táo bón,4,tay-y,6,Tâm lý,16,Thalassemia,6,Thalidomide,1,than-kinh,2,Thong-tin-y-hoc,52,Thông tin thuốc,9,Thông tin y học,2,Thuốc,5,Thuốc Đông y,1,Thuốc hạ đường huyết,3,Thuốc mới,2,Thuốc tránh thai,1,tieng anh,1,tieu-hoa,3,Tiêm chủng,3,Tiết niệu,3,Tiêu hóa,6,tim-mach,1,Tin Tức,24,tin-hoc,1,tin-moi,19,toa-BHYT,1,tong-hop,1,triet-hoc,1,Trình dược viên,1,trung-dich,1,Truyền nhiễm,13,Tử vi theo tháng,55,Ung thư,6,Uốn ván,1,Vaccin,3,Vận may con giáp,31,Viagra,1,viem-da-day,1,viem-da-day-hp,1,viem-hong-man-tinh,1,viem-mui,3,viem-mui-cap,3,viem-mui-di-ung,1,viem-xoang-cap,1,Viêm nào Nhật Bản,1,virus Dại,1,Vitamin,1,Vitamin B12,1,Warfarin,1,XÉT NGHIỆM,1,xuong-khop,1,Y Dược 24/7,6,y-hoc,5,y-hoc-co-so,2,
ltr
item
Cộng đồng Dược Việt Nam: Chọn tuổi xông nhà Tết Mậu Tuất 2018
Chọn tuổi xông nhà Tết Mậu Tuất 2018
https://3.bp.blogspot.com/-i7LQBcBcWlI/Wg8kdMFOyjI/AAAAAAAAd6M/AQGDgYWquz426WwQPUSi7jQsebfH783rACLcBGAs/s200/M%25E1%25BA%25ADu%2BTu%25E1%25BA%25A5t%2B1.png
https://3.bp.blogspot.com/-i7LQBcBcWlI/Wg8kdMFOyjI/AAAAAAAAd6M/AQGDgYWquz426WwQPUSi7jQsebfH783rACLcBGAs/s72-c/M%25E1%25BA%25ADu%2BTu%25E1%25BA%25A5t%2B1.png
Cộng đồng Dược Việt Nam
https://www.pharmaviet.com/2018/02/chon-tuoi-xong-nha-tet-mau-tuat-2018.html
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/2018/02/chon-tuoi-xong-nha-tet-mau-tuat-2018.html
true
3796296470398065570
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy