Chọn tuổi xông nhà Tết Đinh Dậu 2017

Khi chọn tuổi xông nhà, gia chủ thường tìm người hợp với mình về tuổi và mệnh, tính tình vui vẻ, dễ chịu, công việc làm ăn tốt, cuộc sống th...

Khi chọn tuổi xông nhà, gia chủ thường tìm người hợp với mình về tuổi và mệnh, tính tình vui vẻ, dễ chịu, công việc làm ăn tốt, cuộc sống thuận hòa. Nếu tuổi người đó hợp với năm Đinh Dậu thì càng tốt. 


1. Hợp mệnh của gia chủ - chọn người có Mệnh tương sinh với Mệnh của gia chủ:


 2. Hợp Can Chi của gia chủ

Trước hết, tuổi của vị khách xông đất cần hợp với tuổi của chủ nhà (về Thiên Can và Địa Chi), trong đó hợp về Thiên Can (còn gọi là Can) được cho là quan trọng hơn hợp về Địa Chi (còn gọi là Chi).

a) Hợp Can -  chọn người có Can hợp với Can của chủ nhà, tránh người có Can khắc với Can của gia chủ:
 

b) Hợp Chi - chọn người có Chi Tam hợp hoặc Chi Nhị hợp với Chi của chủ nhà: 

 
                    
3) Hợp với năm Đinh Dậu    

Nếu gia chủ may mắn có nhiều lựa chọn cho việc xông đất thì có thể tiếp tục cân nhắc, tìm người hợp với Can (Đinh), Chi (Dậu) và Mệnh (Hỏa) của năm Đinh Dậu. Cách chọn cũng tương tự như đã giải thích ở trên.

Chú giải:

Năm sinh của mỗi người được xắp xếp theo Can và Chi, ví dụ năm 2017 là Đinh Dậu, trong đó Đinh thuộc Can và Dậu thuộc Chi.  Người ta phân biệt:

10 Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. 
12 Chi (12 con giáp): Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

 


Bảng tra cứu chọn tuổi xông nhà cho năm Đinh Dậu 2017

1. Năm sinh của chủ nhà: 1946 - 1949

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1946 (Bính Tuất)


1964 (Giáp Thìn)
1965 (Ất Tỵ )
1978 (Mậu Ngọ)
1986 (Bính Dần)
1947 (Đinh Hợi)
1962 (Nhâm Dần)
1949, 2009 (Kỷ Sửu)
1964 (Giáp Thìn)
1979 (Kỷ Mùi)
1984 (Bính Dần)
1986 (Bính Dần)
1948 (Mậu Tý)
1973 (Quý Sửu)
1988 (Mậu Thìn)

1980 (Canh Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1972 (Nhâm Tý)
1949 (Kỷ Sửu)
1989 (Kỷ Tỵ)
1972 (Nhâm Tý) 
1960 (Canh Tý)
1981 (Tân Dậu)


2. Năm sinh của chủ nhà: 1950-1959

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1950 (Canh Dần)

1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1952 (Nhâm Thìn)
1965 (Ất Tỵ)
1982(Nhâm Tuât)
1951 (Tân Mão)


1946, 2006 (Bính Tuất)
1982 (Nhâm Tuất)
1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1952 (Nhâm Thìn)


1932, 1992 (Nhâm Thân)


1962 (Nhâm Dần)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1957 (Đinh Dậu)
1953 (Quý Tỵ)


1928, 1988 (Mậu Thìn)
1925, 1985 (Ất Sửu)

1928,1988 (Mậu Thìn)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1954 (Giáp Ngọ)
1962 (Nhâm Dần)

1931,1991 (Tân Mùi)
1938,1998 (Mậu Dần)
1946, 2006 (Bính Tuất)
1955 (Ất Mùi)
1930, 1990 (Canh Ngọ)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1956 (Bính Thân)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1928, 1988 (Mậu Thìn)
1929, 1989 (Kỷ Tỵ)
1951 (Tân Mão)
1981 (Tân Dậu)
1957 (Đinh Dậu)
1942, 2000 (Nhâm Ngọ)
1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1952 (Nhâm Thìn)
1972 (Nhâm Tý)

1958 (Mậu Tuất)
1942, 2000 (Nhâm Ngọ)
1952 (Nhâm Thìn)
1959 (Kỷ Hợi)
1974 (Giáp Dần)
1950 (Canh Dần)
1964 (Giáp Thìn)

3. Năm sinh của chủ nhà: 1960-1969 

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1960 (Canh Tý)
1965 (Ất Tỵ)
1985 (Ất Sửu)
1949 (Kỷ Sửu)
1992 (Nhâm Thân)
1961 (Tân Sửu)
1956 (Bính Thân)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1949 (Kỷ Sửu)
1986 (Bính Dần)
1962 (Nhâm Dần)
1947 (Đinh Hợi)
1977(Đinh Tỵ)
1990 (Canh Ngọ)
1963 (Quý Mão)
1958 (Mậu Tuất)

1991(Tân Mùi)
1938, 1998 (Mậu Dần)
1968 (Mậu Thìn)
1964 (Giáp Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1959 (Kỷ Hợi)
1972 (Nhâm Tý)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1981 (Tân Dậu)
1965  (Ất Tỵ)
1980 (Canh Thân)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1973 (Quý Sửu)
1966 (Bính Ngọ)
1941, 2001 (Tân Tỵ)

1971 (Tân Hợi)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1955 (Ất Mùi)
1970 (Canh Tuất)
1967 (Đinh Mùi)
1932, 1992 (Nhâm Thân)
1962 (Nhâm Dần)

1952 (Nhâm Thìn)
1940, 2000 (Canh Thìn) 1941, 2001 (Tân Tỵ)
1954 (Giáp Ngọ)
1971 (Tân Hợi)
1968 (Mậu Thân)
1965 (Ất Tỵ)

1940, 2000 (Canh Thìn)
1949 (Kỷ Sửu)
1969 (Kỷ Dậu)
1964 (Giáp Thìn)

1949 (Kỷ Sửu)
1994 (Giáp Tuất)

4. Năm sinh của chủ nhà: 1970-1979

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1970 (Canh Tuất)
1962 (Nhâm Dần)

1990 (Canh Ngọ)
1977 (Đinh Tỵ)

1971 (Tân Hợi)
1962 (Nhâm Dần)

1946 (Bính Tuất)
1991 (Tân Mùi)
1938,1998 (Mậu Dần)
1972 (Nhâm Tý)
1937,1997 (Đinh Sửu)
1952 (Nhâm Thìn)

1973 (Quý Sửu)
1972 (Nhâm Tý)
1948 (Mậu Tý)
1974 (Giáp Dần)
1959 (Kỷ Hợi)
1962 (Nhâm Dần)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ) 1954 (Giáp Ngọ)
1971 (Tân Hợi)
1985 (Ất Sửu)
1975 (Ất Mão)
1970 (Canh Tuất)
1955 (Ất Mùi)
1962 (Nhâm Dần)
1992 (Nhâm Thân)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1976 (Bính Thìn)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1956 (Bính Thân)
1965 (Ất Tỵ)
1992 (Nhâm Thân)
1977 (Đinh Tỵ)
1992 (Nhâm Thân)
1949, 2009 (Kỷ Sửu)

1956 (Bính Thân)
1964 (Giáp Thìn)
1965 (Ất Tỵ)
1985 (Ất Sửu)
1978 (Mậu Ngọ)
1950 (Canh Dần)
1958 (Mậu Thân)
1943,2003 (Quý Mùi)
1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1980 (Canh Thân)
1979 (Kỷ Mùi)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1954 (Giáp Ngọ)
1959 (Kỷ Hợi)
1990 (Canh Ngọ)
1964 (Giáp Thìn)
1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ).5. Năm sinh của chủ nhà: 1980-1989

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1980 (Canh Thân)
1952 (Nhâm Thìn)

1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1972 (Nhâm Tý)
1981 (Tân Dậu)
1952 (Nhâm Thìn)
1976 (Bính Thìn)

1988 (Mậu Thìn)
1989 (Kỷ Tỵ)
1982  (Nhâm Tuất)
1962 (Nhâm Dần)
1954 (Giap Ngọ)
1992 (Nhâm Thân)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1983 (Quý Hợi)
1962 (Nhâm Dần)


1955 (Ất Mùi)
1985 (Ất Sửu)
1940, 2000 (Canh Thìn)

1984 (Giáp Tý)
1961 (Tân Sửu)
1976 (Bính Thìn)
1985 (Ất Sửu)
1992 (Nhâm Thân)
1985 (Ất Sửu)
1977 (Đinh Tỵ)
1960 (Canh Tý)
1986 (Bính Dần)
1971 (Tân Hợi)
1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1988 (Mậu Thìn)
1951 (Tân Mão)
1981 (Tân Dậu)
1987 (Đinh Mão)
1958 (Mậu Tuất)
1959 (Kỷ Hợi)
1991 (Tân Mùi)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1989 (Kỷ Tỵ)
1988 (Mậu Thìn)

1972 (Nhâm Tý)
1980 (Canh Thân)
1989 (Kỷ Tỵ)

1944, 2004 (Giáp Thân)
1972 (Nhâm Tý)
1980 (Canh Thân)
1997 (Đinh Sửu)

6. Năm sinh của chủ nhà: 1990-1999

Năm sinh
của chủ nhà
Năm sinh của người xông đất
Tốt
Khá
1990 (Canh Ngọ)
1965 (Ất Tỵ)

1995 (Ất Hợi)
1979 (Kỷ Mùi)
1955 (Ất Mùi)
1991 (Tân Mùi)
1956 (Bính Thân)
1966 (Bính Ngọ)
1992 (Nhâm Thân)
1977 (Đinh Tỵ)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1993 (Quý Dậu)
1988 (Mậu Thìn)

1998 (Mậu Dần)
1961 (Tân Sửu)
1968 (Mậu Thìn)
1976 (Bính Thìn)
1985 (Ất Sửu)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1940, 2000 (Canh Thìn)
1994 (Giáp Tuất)
1989 (Kỷ Tỵ)
1942, 2002 (Nhâm Ngọ)
1959 (Kỷ Hợi)
1988 (Mậu Thìn)
1972 (Nhâm Tý)
1995 (Ất Hợi)

1988 (Mậu Thìn)
1958 (Mậu Tuất)
1943, 2003 (Quý Mùi)
1996 (Bính Tý)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
1985 (Ất Sửu)
1971 (Tân Hợi)
1992 (Nhâm Thân)
1997 (Đinh Sửu)
1962 (Nhâm Dần)
1941, 2001 (Tân Tỵ)
 1985 (Ất Sửu)
1972 (Nhâm Tý)
1998 (Mậu Dần)

1978 (Mậu Ngọ)
1995 (Ất Hợi)
1999 (Kỷ Mão)
1994 (Giáp Tuất)
1979 (Kỷ Mùi)
1964 (Giáp Thìn)

Hùng Sơn 

COMMENTS

Tên

5 vận may,36,Acetaminophen,1,ADR,1,APK Y DƯỢC,2,benh-hoc,13,benh-hoc-va-phac-do,25,benh-va-suc-khoe,9,Béo phì,1,bệnh Dại,1,bú mẹ,2,Ca lâm sàng,1,Cảnh giác Dược,6,canh-giac-thuoc,9,Cao Học CNSH,7,Cẩm Nang,1,Cân Nặng,1,Cấp cứu,3,Celecoxib,1,chan-thuong,1,Chấn Thương,2,Chọn hướng kê bàn,39,Chuyện nghề,1,cnsh,2,Có thể bạn chưa biết,1,Corticosteroid,1,Công Nghệ Sinh Học,4,Công Nghiệp Dược,1,Công ty Dược,1,Creatinin,1,Da Liễu,1,da-lieu,1,Dạy con nên người,3,Dâu tằm Vọng Nguyệt,1,dậy thì,1,Dị ứng,3,Diazepam,1,dinh dưỡng,25,don-on,4,don-tai-mui-hong,2,don-viem-vui,1,don-viem-xoang,1,dong-y,4,duoc-ly-hoc,1,Dược điều trị,4,Dược Hà Nội,4,Dược Khoa,60,Dược lâm sàng,6,Dược sĩ tư vấn,5,Dược thế giới,2,Dược Việt Nam,3,Đái dầm,3,giai-phau,9,gpp,2,hen-phe-quan,1,Hissamitsu,1,Ho,1,hoi-dap,3,home,1,Hô hấp,8,Huyết học,6,HƯỚNG DẪN TẢI FILE,2,Hướng nghiệp Dược,2,Kết nối Dược sĩ,7,Kháng sinh,1,khang-sinh,6,Khoa Học Tự Nhiên,1,khong-dung-thuoc,1,Kiến thức chuyên ngành,19,KINH NGUYỆT,1,kinh-doanh-duoc-pham,10,LÀM ĐẸP,2,LÂM SÀNG,2,lieu-thuoc,1,LIÊN THÔNG,1,Marketing Dược,2,mat,2,Mắt,7,Mẹo Nhớ Tên Thuốc,2,Môn Anh Văn Chuyên Ngành Dược,1,Môn Bào Chế,1,Môn Bệnh Học,1,Môn Chuyên Ngành,25,Môn CNSH Dược,1,Môn CNTT Dược,1,Môn Cơ Sở,31,Môn Dịch Tễ,1,Môn Dược Cổ Truyền,1,Môn Dược Động,1,Môn Dược Lâm Sàng,3,Môn Dược Liệu,2,Môn Dược Lý,1,Môn Dược Xã Hội,1,Môn Giải Phẫu,1,Môn Hóa Dược,2,Môn Hóa Đại Cương Vô Cơ,2,Môn Hóa Hữu Cơ,1,Môn Hóa Lý,2,Môn Hóa Phân Tích,4,Môn Hóa Sinh,3,Môn Kiểm Nghiệm,9,Môn Kinh Tế Dược,2,Môn Ký Sinh Trùng,1,Môn Môi Trường,1,Môn Pháp Chế Dược,1,Môn Sinh Học,1,Môn Sinh Học Phân Tử,1,Môn Sinh Học Tế Bào,2,Môn Sinh Lý,1,Môn Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch,1,Môn Sức Khỏe Môi Trường,1,Môn Thực Vật Dược 1,1,Môn Thực Vật Dược 2,3,Môn Vi Sinh,1,nghiencuuthuoc,9,Ngoại khoa,2,Ngôn ngữ,6,nhi,2,Nhi khoa,27,nhi-khoa,5,Nhiễm Trùng,1,noi-khoa,1,NSAIDs,1,Ôn Tốt Nghiệp,1,phac-do,2,phac-do-tieu-hoa,2,phan-tich-don-thuoc,25,Phát triển,3,Phân tích đơn thuốc,1,phong,1,Phong thủy,152,Phong thủy 2015,16,Phong thủy 2016,14,Phong thủy 2017,29,Phong thủy 2018,25,phong thủy tình yêu,12,PHỤ NỮ,1,quan-ly-duoc,11,rang-ham-mat,1,Rifampin,1,sach-tai-lieu,21,Salbutamol,1,Salonpas,1,san-khoa,1,Sinh Dược Học,10,Sop nha thuoc,1,Sống đẹp,3,sơ cứu,4,Sơ sinh,2,Sởi,7,su-dung-thuoc,11,Suy thận,3,Sử dụng thuốc,13,sữa mẹ,14,TA,1,Tài liệu Dược,1,Tai mũi họng,5,tai-lieu-tong-hop,4,tai-mui-hong,14,tai-mũi-họng,3,TAILIEUCLB,1,Táo bón,4,tay-y,6,Tâm lý,16,Thalassemia,6,Thalidomide,1,than-kinh,2,Thong-tin-y-hoc,52,Thông tin thuốc,9,Thông tin y học,2,Thuốc,5,Thuốc Đông y,1,Thuốc hạ đường huyết,3,Thuốc mới,2,Thuốc tránh thai,1,tieng anh,1,tieu-hoa,3,Tiêm chủng,3,Tiết niệu,3,Tiêu hóa,6,tim-mach,1,Tin Tức,24,tin-hoc,1,tin-moi,19,toa-BHYT,1,tong-hop,1,triet-hoc,1,Trình dược viên,1,trung-dich,1,Truyền nhiễm,13,Tử vi theo tháng,55,Ung thư,6,Uốn ván,1,Vaccin,3,Vận may con giáp,31,Viagra,1,viem-da-day,1,viem-da-day-hp,1,viem-hong-man-tinh,1,viem-mui,3,viem-mui-cap,3,viem-mui-di-ung,1,viem-xoang-cap,1,Viêm nào Nhật Bản,1,virus Dại,1,Vitamin,1,Vitamin B12,1,Warfarin,1,XÉT NGHIỆM,1,xuong-khop,1,Y Dược 24/7,6,y-hoc,5,y-hoc-co-so,2,
ltr
item
Cộng đồng Dược Việt Nam: Chọn tuổi xông nhà Tết Đinh Dậu 2017
Chọn tuổi xông nhà Tết Đinh Dậu 2017
https://4.bp.blogspot.com/-VX9-VvLAE2U/WCssDx0AzSI/AAAAAAAAc9g/yh2fR6RJFB80mVFPmelYfLEepZjQf-sbQCLcB/s1600/g%25C3%25A01.png
https://4.bp.blogspot.com/-VX9-VvLAE2U/WCssDx0AzSI/AAAAAAAAc9g/yh2fR6RJFB80mVFPmelYfLEepZjQf-sbQCLcB/s72-c/g%25C3%25A01.png
Cộng đồng Dược Việt Nam
https://www.pharmaviet.com/2017/01/chon-tuoi-xong-nha-tet-inh-dau-2017.html
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/2017/01/chon-tuoi-xong-nha-tet-inh-dau-2017.html
true
3796296470398065570
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy