Thiết bị giúp sử dụng thuốc

Tóm tắt Thiết bị giúp sử dụng thuốc (dose administration aids) có thể cải thiện quản lý thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân . Tuy nhiên, các ...

Tóm tắt
Thiết bị giúp sử dụng thuốc (dose administration aids) có thể cải thiện quản lý thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các thiết bị này có một số hạn chế và không thích hợp cho tất cả các bệnh nhân.
Đánh giá bệnh nhân là cần thiết để xác định các yếu tố gâykhông tuân thủ hoặc sai sót trong điều trị. Chiến lược đơn giản hóa các phác đồ thuốc, giáo dục và tư vấn, và một thời gian biểu hoặc chuông báo nhắc nhở dùng thuốc cần được xem xét triển khai trước khi sử dụng các thiết bị sử dụng thuốc.
Sự lựa chọn của bệnh nhân và thái độ sử dụng thuốc, và sựu phù hợp với thiết bị giúp sử dụng thuốc cần được đánh giá.
Khi thiết bị này được đóng gói bởi một bên thứ ba như một nhà thuốc, truyền thông đa ngành và hoạt động nhóm, giáo dục bệnh nhân, giám sát và sự nhất trí trong sử dụng thuốcvà xem xét là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ của các vấn đề.
Thiết bị sử dụng thuốc chứa các liều của thuốc viên nén và viên nang để uống (Bảng 1). Các thiết bị có thể được nạp đầy bởi các bệnh nhân hoặc nhân viên nhà thuốc.
Thiết bị này có thể cải thiện quản lý thuốc chữa bệnh cho một số người, nhưng nó không phải không có những hạn chế và các vấn đề (Bảng 2) và không thích hợp cho tất cả các bệnh nhân. Lựa chọn bệnh nhân cẩn thận và nhận thức được những hạn chế của thiết bị giúp sử dụng thuốc là rất quan trọng để đảm bảo sử dụng hợp lý và an toàn.
Bảng 1: Các loại thiết bị sử dụng thuốc
Hộp nhựa gồm nhiều ngăn
Ví dụ: Dosette
Thiết bị được dùng lại này thường xuyên được nạp đầy bởi người sử dụng, thỉnh thoảng được nạp đầy bởi chuyên gia y tế. Nhiều dạng khác nhau, 1 hoặc 2 hoặc 4 khoang cho mỗi ngày. Một vài thiết bị có những ngày hoặc những lần được dán nhãn bằng hệ thống chữ viết nổi Bray cho người bị suy giảm thị lực. Một vài chứa chuông báo để nhắc nhở người sử dụng khi đến thời gian uống thuốc. Thiết bị này không bị xáo trộn
Vỉ hoặc bong bóng gói
Ví dụ: Medicopak, Webster-Pak
Thiết bị bằng bìa nhựa,  có thể có bốn khoang cho mỗi ngày, cung cấp bởi các dược sĩ. Thường được nạp đầy thuốc bằng tay, tuy nhiên một số nhà thuốc sử dụng phương pháp dùng máy đóng gói tự động. Có một số biệt dược được dễ dàng đóng gói theo phương pháp này hơn so với một số biệt dược khác. Vỉ bong bóng cho người thị lực yếu hoặc người không thể đọc tiếng Anh được cung cấp từ nhà cung cấp.
Hệ thống gồm nhiều gói
Ví dụ gói APHS, MPS
Viên nén và viên nang cho những ngày và liều cụ thể đóng gói trong túi riêng, dán nhãn ngày và giờ, thông tin thuốc và thông tin bệnh nhân. Gói được cuộn tròn sắp xếp theo ngày và giờ và trong hộp đựng. Gói này được chuẩn bị bằng các máy tự động. Một số nhà thuốc thuê dịch vụ đóng gói này bên ngoài trong khi một số quầy thuốc tự mua và dùng thiết đóng gói tại chỗ.
Thiết bị phân phối thuốc tự động.
Ví dụ Medido, TabTimer
Thiết bị này cung cấp thuốc theo thời gian cụ thể sau khi người sử dụng nhận chuông. Thiết bị này cần được nạp đầy bằng tay thường. Một vài thiết bị có chức năng kiểm soát sẽ gửi tin nhắn hoặc email đến người thiết kế (bác sĩ, dược six0 nếu người sử dụng không uống thuốc trong thời gian được cài đặt.

Bảng 2: Hạn chế của các thiết bị giúp sử dụng thuốc
Hạn chế
Khắc phục
Thiết bị này không giải quyết tất cả các vấn đề quản lý thuốc (cố ý không tuân thủ, thiếu động lực, hay quên)
Chiến lược tuân thủ khác sẽ hiệu quả hơn cho một số bệnh nhân
Nhiều thuốc không thể được đóng gói trong thiết bị giúp sử dụng thuốc (xem Box 2) (ví dụ như thuốc tiêm, thuốc có kích thước quá to…)
Phần lớn người sử dụng cần duy trì 2 hệ thống quản lý thuốc uống đóng gói, thuốc uống không được đóng gói hoặc không không phải dạng uống.
Khi nạp đầy bởi đối tượng khác, thiết bị này sẽ làm giảm kiến thức và sự tự quan lý của người sử dụng
Người sử dụng thường không biết họ uống gì hoặc tại sao họ uống. Bệnh nhân không còn tiếp xúc với bao bì gốc của thuốc nghĩa là bệnh nhân không thể kiểm tra xem thuốc phân phát là đúng. Không có khả năng nhận ra viên thuốc của mình ngăn cản bệnh nhân đưa ra quyết định không uống thuốc (ví dụ: dừng uống thuốc nhuận tràng khi thấy triệu chứng đã giảm). Cung cấp một bảng danh sách thuốc với hình ảnh từng loại viên nén sẽ hiệu quả giúp hạn chế điều trên.
Khi việc dùng thuốc tại nhà gia tăng, việc giám sát và tư vấn bởi dược sĩ quầy thuốc sẽ giảm
Kiểm tra và tư vấn thường xuyên nên được cung cấp như phân phát thuốc tại nhà, gọi điện, tư vấn tại nhà.
Kỹ năng, mắt hoặc nhận thức yếu thường gặp khó khăn trong sử dụng
Cần đánh giá khả năng quản lý thiết bị giúp sử dụng thuốc của bệnh nhân trước khi áp dụng. Với những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc lấy viên thuốc từ gói thuốc, thiết bị hỗ trợ cần cung cấp ( ví dụ: Pil-Bob, Pak-popper)
Quên liều nếu viên nén bị đổ trong khi di chuyển từ thiết bị (bệnh nhân không có thuốc sẵn ở nhà)
Hộp có chia khoang thích hợp hơn thiết bị khác dẫn đến sự thừa thuốc
Nguy cơ của việc gấp đôi liều nếu bệnh nhân duy trì cung cấp thuốc không được đóng gói
Đảm bảo người sử dụng biết thuốc nào được đóng gói. Một danh sách thuốc generic hoặc thuốc thương mại và hình ảnh sẽ có ích.
Thay đổi điều trị và di chuyển trong chăm sóc như xuất viện là phức tạp với thiết bị giúp sử dụng thuốc
Trì hoãn hoặc sai sót trong việc thay đổi phác đồ thinh thoảng xảy ra. Nguồn đóng gói bởi nhà thuốc sẽ bị trì hoãn
Sự khác nhau không dự tính trước được ở nội dung xảy ra hơn 10% bệnh nhân (thất bại (thất bại trong sự thay đổi thuốc, phân phối hay lỗi đóng gói)
Kiểm tra thường xuyên
Thiết bị này làm tăng giá của việc quản lý thuốc (thiết lập giá, chi phí hằng tuần, sự lãng phí khi có sự thay đổi thuốc)
Chi phí là rào cản đối với người sử dụng, hoặc tăng nguy cơ không tuân thủ
Sự bổ sung liều sẽ tăng tác dụng không mong muốn liên quan đến liều nếu nó dẫn tới sự tăng bất thường trong tuân thủ
Tăng kiểm soát tác dụng không mong muốn sau khi bổ sung
Bằng chứng cho việc sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc
Có rất ít thử nghiệm được thiết kế tốt đánh giá tác động của thiết bị trên sự tuân thủ dùng thuốc và kết quả lâm sàng. Hầu hết các nghiên cứu đã có sai sót về phương pháp (ví dụ không có sự ngẫu nhiên, thời gian ngắn, theo dõi không sát...trong các chiến lược tuân thủ với các thiết bị). Hầu hết các thử nghiệm đã tập trung vào một vấn đề sức khỏe đơn lẻ, ví dụ như tăng huyết áp, hạn chế khả năng ngoại suy của kết quả nghiên cứu cho các đối tượng đặc biệt sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc (như người lớn tuổi với nhiều bệnh đi kèm).
Một phân tích gộp Cochrane gần đây từ một số nghiên cứu (không tập trung vào những người lớn tuổi) và thấy rằng thiết bị giúp sử dụng thuốc tăng tỷ lệ phần trăm số viên thuốc được uống (sự khác biệt có ý nghĩa là 11%, 95% CI là 6-17%). Phân tích meta tập trung vào các bệnh nhân tăng huyết áp hoặc tiểu đường đề xuất một số cải thiện về huyết áp tâm trương và HbA1c ở người sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc, nhưng kết quả ít chắc chắn. Chỉ có một nghiên cứu nhỏ tập trung vào những người lớn. Nghiên cứu này báo cáo hiệu quả không đáng kể về số lượng trung bình của việc quên liều và kết quả lâm sàng.
Viện quốc gia Anh về sức khỏe và lâm sàng xem xét cách sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc. Họ kết luận rằng các bằng chứng cho lợi ích của các thiết bị này không đủ mạnh để khuyến cáo sử dụng rộng rãi và chúng chỉ nên được sử dụng để khắc phục những vấn đề thực tế nếu có một nhu cầu cụ thể.
Hiện đã có đánh giá về hạn chế của thiết bị dùng thuốc gói và thiết bị tự động phân phát thuốc. Một nghiên cứu định tính của bệnh nhân Đan Mạch sử dụng một hệ thống gói thấy rằng nó đã không loại bỏ vấn đề không tuân thủ, đặc biệt là ý thức không tuân thủ, hoặc tàng trữ các loại thuốc trong nhà. Một thử nghiệm lớn, không ngẫu nhiên, nghiên cứu hồi cứu ở Mỹ báo cáo rằng một hệ thống gói dùng thuốc kết hợp với điện thoại thường xuyên theo dõi sẽ cải thiện việc tuân thủ thuốc, nhưng không làm giảm sử dụng dịch vụ y tế hoặc chi phí trong một quần thể trung niên với nhiều bệnh đi kèm. Hai nghiên cứu chất lượng thấp báo cáo rằng các thiết bị đóng gói thuốc tự động dẫn đến ít quên liều hơn so với thiết bị đóng gói bằng tay, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa.
Rất ít thử nghiệm thiết bị giúp sử dụng thuốc được tiến hành tại Úc. Tuy nhiên, các nghiên cứu Úc chưa được công bố và kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng thiết bị giúp sử dụng thuốc được cung cấp như là một phần của một dịch vụ quản lý thuốc của nhà thuốc cộng đồng và có thể mang lại lợi ích cho các bệnh nhân được lựa chọn một cách thích hợp (Hộp 1). Những nghiên cứu này đã dẫn đến các chương trình về sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc tại Úc được chính phủ chi trả và trở thành tiêu chuẩn thực hành chuyên nghiệp.
Hộp 1: Lợi ích tiềm tàng của thiết bị giúp sử dụng thuốc
Lợi ích của thiết bị giúp sử dụng thuốc đóng gói bởi nhà thuốc, trong những bệnh nhân chọn lọc được đánh giá cao như một phần của tiếp cận với quản lý thuốc, bao gồm
-         Ít hơn việc bảo quản thuốc ở nhà
-         Ít hơn việc quên liều và uống thuốc sai
-         Giảm stress ở bệnh nhân
-         Kiểm soát bệnh tốt hơn
-         Tăng sự kết nối và cộng tác giữa nhà thuốc và GP
-         Tăng sự tiếp cận với thuốc của bệnh nhân, xem xét sự thuận tiện tiềm ẩn và xác định tương tác của thuốc

Khi nào thiết bị giúp sử dụng thuốc nên được xem xét
Hướng dẫn của Australia khuyến cáo rằng việc phát thuốc nên được giữ lại trong bao bì gốc của thuốc, trừ khi một thiết bị giúp sử dụng thuốc có thể giúp khắc phục một vấn đề cụ thể. Thiết bị thực hành hoặc các chiến lược như đơn giản hóa phác đồ, biểu đồ nhắc nhở, lịch và chuông báo cần được xem xét trước khi thử một thiết bị giúp sử dụng thuốc được nạp đầy bởi một bên thứ ba. Đánh giá bệnh nhân là rất quan trọng để xác định nguyên nhân của vấn đề quản lý thuốc và liệu nó có thể được giải quyết bằng cách sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc.
Thiết bị giúp sử dụng thuốc có thể được xem xét khi một người đang đấu tranh để quản lý một phác đồ phức tạp mà không thể được đơn giản hóa và chủ yếu bao gồm các yếu tố: lịch trình uống thuốc thường xuyên, hình thức uống rắn rất thích hợp để đóng gói. Thiết bị này cũng có thể được xem xét cho những ai hay quên không biết họ đã uống thuốc hay chưa (dẫn đến nguy cơ của liều gấp đôi) và đòi hỏi một gợi ý trực quan, hoặc một bệnh nhân đang được giám sát bởi một người chăm sóc. Lý tưởng nhất là phác đồ thuốc phải được ổn định và không thay đổi thường xuyên.
Thiết bị giúp sử dụng thuốc hiệu quả nhất ở những người có động lực uống thuốc và sẵn sàng dùng thuốc của họ và có đủ tầm nhìn, nhận thức và kỹ năng sử dụng thiết bị. Mặc dù chúng có thể hữu ích ở những người bị suy giảm nhận thức nhẹ, nhưng chắc chắn phải có một mức độ nhận thức đầy đủ mới có thể sử dụng được thiết bị. Ví dụ, bệnh nhân cần hiểu được làm thế nào để sử dụng các thiết bị, ngày và thời gian, và có thể nhớ khi nào thì cần uống thuốc hoặc hành động đúng khi nhận một lời nhắc nhở.
Thiết bị giúp sử dụng thuốc không có hiệu quả nếu bệnh nhân cố tình không tuân thủ, động lực kém và suy giảm nhận thức nghiêm trọng.
Bệnh nhân nghĩ gì về thiết bị giúp sử dụng thuốc
Nghiên cứu đánh giá ý kiến của bệnh nhân báo cáo rằng một số người sử dụng thích điều đó vì thực tế các thiết bị đơn giản hoá việc uống thuốc và làm giảm căng thẳng liên quan quản lý nhiều loại thuốc. Một số người khác thích để quản lý thuốc của họ từ các bao gói gốc ban đầu hoặc cảm thầy khó khăn khi sử dụng các thiết bị. Một số người dùng cảm thấy rằng quyết định dùng thiết bị giúp sử dụng thuốc phản ánh thái độ phân biệt tuổi tác bởi các chuyên gia sức khỏe. Một nghiên cứu nhỏ đánh giá sự chấp nhận của người sử dụng một vài thiết bị phân phối và nhắc nhở tự động phát hiện ra rằng hầu hết các bệnh nhân này không muốn sử dụng thiết bị này. Chi phí và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cũng là rào cản đối với việc sử dụng chúng.
Sử dụng không phù hợp
Thiết bị giúp sử dụng thuốc đôi khi được sử dụng cho những bệnh nhân có khả năng quản lý thuốc của họ từ các bao gói ban đầu với thông tin mục tiêu một cách thích hợp, thiết bị và chiến lược tư vấn và tuân thủ đơn giản, và thích hợp để thực hiện. Trong những trường hợp này, sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc dẫn đến lấy đi kỹ năng không cần thiết của bệnh nhân.
Thường thì các chiến lược khác để cải thiện việc uống thuốc không được thử trước khi thực hiện một thiết bị giúp sử dụng thuốc. Sự phù hợp của bệnh nhân không phải luôn luôn được đánh giá, và khởi đầu và sự lựa chọn tiếp theo của thiết bị đôi khi tập trung vào nhu cầu của các chuyên gia sức khỏe và những người chăm sóc hơn là nhu cầu của bệnh nhân.
Kết quả của một NPS MedicineWise gần đây nghiên cứu trường hợp giả định gần đây cho các chuyên gia sức khỏe cho rằng có sự nhầm lẫn về khi nào là thích hợp để sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc. Để đối phó với các trường hợp, 77% trong số các bác sĩ và 76% của dược sĩ khuyến cáo thiết bị giúp sử dụng thuốc cho một người phụ nữ 65 tuổi bị suy tim mặc dù thực tế rằng vấn đề không tuân thủ của bệnh nhân dường như là một kết quả của sự không chắc chắn về lý do tại sao cô ấy cần uống thuốc chứ không phải là không có khả năng quản lý dùng thuốc. Cung cấp thông tin và giáo dục cho bệnh nhân đã được đề xuất bởi chỉ có 44% bác sĩ và 62% của dược sĩ. Thiết bị giúp sử dụng thuốc hay chiến lược – ví dụ như biểu đồ nhắc nhở, chuông báo, đặt thuốc trong một vị trí nổi bật, đơn giản hóa số lần uống hoặc uống thuốc vào các thời điểm liên quan đến bữa ăn - đã được đề xuất bởi chỉ 21% bác sĩ và 27% dược sĩ.
Sự phù hợp của thuốc
Mặc dù việc sử dụng rộng rãi các thiết bị dùng thuốc, có rất ít dữ liệu liên quan đến sự ổn định (và do đó hiệu quả và an toàn) của các loại thuốc trong bao bì và bảo quản. Một số loại thuốc có thể không phù hợp để sử dụng trong thiết bị giúp sử dụng thuốc (xem Hộp 2) hoặc có thể đã làm giảm thời gian sử dụng khi tái đóng gói (ví dụ thyroxine chỉ ổn định cho 14 ngày trong một ánh sáng, thiết bị giúp sử dụng thuốc bảo quản dưới 25oC). Trong khi khí hậu ấm áp và ẩm ướt, độ ổn định của thuốc trong thiết bị giúp sử dụng thuốc có thể giảm hơn nữa.
Hộp 2: không phải tất cả các thuốc đều có thể sử dụng trong thiết bị giúp sử dụng thuốc
Thuốc không phù hợp nếu chúng
-         Hư hại khi chuyển từ gói của nhà sản xuất. Ví dụ: thuốc sủi, thuốc ngậm dưới lưỡi
-         Làm mất tác dụng khi tiếp xúc với ánh sáng. Ví dụ: frusemide, nifedipin
-         Hút ẩm từ không khí khi chuyển từ gói. Ví dụ: Natri valproate, omepazole, esomeprazole
-         Đường dùng đặc biệt. Ví dụ alendronate
-         Có yêu cầu đặc biệt. Ví dụ thuốc độc, finasteide
-         Được uống khi có yêu cầu hoặc trong các liều khác nhau. Ví dụ warfarin
-         Không phù hợp dạng uống rắn

Tránh các vấn đề với thiết bị giúp sử dụng thuốc
Các nguy cơ của các vấn đề với thiết bị giúp sử dụng thuốc có thể được giảm thiểu trong một số cách sau. Đây là cách tốt nhất đạt được thông qua sự phối hợp hoạt động giữa các bác sĩ đa khoa, dược sĩ và bệnh nhân hoặc người chăm sóc:
-         Đánh giá sự phù hợp của bệnh nhân (xem Hộp 3)
-         Xem xét liệu những lợi ích tiềm năng vượt trội hơn các vấn đề tiềm năng (Bảng 2)
-         Xác định sự phù hợp với hầu hết các thiết bị, tư vấn với các bệnh nhân, và giáo dục và tư vấn về cách sử dụng
-         Giáo dục và tư vấn về các loại thuốc được đóng gói trong các thiết bị, bao gồm một danh sách thuốc, thích hợp hơn khi sử dụng hình ảnh của các loại thuốc
-         Tài liệu phác đồ điều trị của bệnh nhân hiện tại, loại thiết bị, các loại thuốc phải được đóng gói, thời gian đóng gói và đánh giá nguy cơ-lợi ích. Tài liệu này nên được chia sẻ giữa các dược sĩ, bác sĩ kê toa, bệnh nhân (và người chăm sóc của họ nếu có), và cập nhật bất cứ khi nào có thay đổi đối với các loại thuốc hoặc sự sắp xếp bao bì.
-         Đưa ra một hệ thống để đảm bảo thông tin liên lạc tốt giữa bác sĩ kê toa, các hiệu thuốc đóng gói và bệnh nhân hoặc người chăm sóc để đảm bảo thay đổi thuốc được thực hiện một cách chính xác và kịp thời
-         Xem xét việc trì hoãn thay đổi thuốc không khẩn cấp cho đến khi chu kỳ đóng gói tiếp theo để giảm thiểu lãng phí và các chi phí
-         Tránh kê đơn thuốc mà không phù hợp cho việc đóng hàng vào thiết bị giúp sử dụng thuốc
-         Bảo đảm thiết bị được đóng gói càng gần càng tốt ngày mà nó sẽ được sử dụng, và tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt trong quá trình lưu trữ và sử dụng để giảm thiểu rủi ro
-         Thường xuyên theo dõi và giám sát để đảm bảo rằng bệnh nhân đang quản lý thành công các thiết bị và nó đã giải quyết vấn đề quản lý thuốc của họ. Hãy chắc chắn rằng sự tuân thủ tốt hơn đã không dẫn đến tăng tác dụng phụ, và rằng thông tin và giáo dục liên tục cần được đáp ứng
-         Tiến hành giám sát thuốc thường xuyên để đảm bảo rằng các loại thuốc được đóng gói trong các thiết bị phù hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ kê toa.
Một đánh giá thuốc có thể giúp xác định những yếu tố góp phần sai sót trong điều trị hoặc không tuân thủ, và đánh giá sự phù hợp của bệnh nhân cho một thiết bị giúp sử dụng thuốc hoặc chiến lược khác để cải thiện quản lý thuốc.
Hộp 3: đánh giá sự hù hợp của bệnh nhân đối với thiết bị giúp sử dụng thuốc

-         Có vấn đề quản lý thuốc đặc biệt được xác định rằng sẽ được giải quyết với thiết bị giúp sử dụng thuốc ( ví dụ sự không cố ý không tuân thủ và sai sót trong phác đồ phức tạp, liều gấp đôi trong trí nhớ ngắn hạn)
-         Bệnh nhân có được tạo động lực để uống thuốc không?
-         Đơn giản hóa phác đồ không?
-         Có các chiến lược khác được xem xét và thảo luận? ( ví dụ kết nối thời gian uống thuốc với bữa ăn hoặc các hoạt động thường xuyên khác, danh sách thuốc với thời gian uống thuốc, lịch thuốc hoặc nhật ký, thiết bị nhắc nhở)
-         Thuốc chính của bệnh nhân phù hợp với cách đóng gói trong thiết bị giúp sử dụng thuốc?
-         Bệnh nhân có đồng ý sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc?
-         Bệnh nhân có được chứng minh rằng họ có thể sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc (có thể xác minh các khoang chính xác và chuyển thuốc) hoặc người chăm sóc có thể sử dụng?
-         Bệnh nhân có thể quản lý hệ thống quản lý thuốc, nếu được ứng dụng? Cho thuốc được đóng gói và không được đóng gói?
-         Lệ phí liên quan đến đóng gói?

Kết luận
Sử dụng thiết bị giúp sử dụng thuốc không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tất cả các vấn đề về quản lý thuốc. Họ chỉ có lợi cho bệnh nhân được lựa chọn một cách thích hợp khi một vấn đề quản lý các loại thuốc cụ thể đã được xác định và chiến lược tuân thủ ít phức tạp đã được thử nghiệm. Ở những bệnh nhân như thiết bị giúp sử dụng thuốc, như là một phần của một phương pháp tiếp cận đa ngành phối hợp để quản lý thuốc, có thể hỗ trợ người để duy trì việc uống thuốc và làm giảm nguy cơ sai sót trong điều trị. Các nhà chăm sóc sức khỏe cần phải nhận thức được những lợi ích và hạn chế của thiết bị giúp sử dụng thuốc, và cẩn thận đánh giá bệnh nhân để xác định xem lợi ích tiềm năng vượt trội rủi ro và chi phí.
Thiết bị giúp sử dụng thuốc
Người dịch
Trần Vân Anh, SV Dược 5 trường Đại học Dược Hà Nội. Email: tranvananhdhd@gmail.com
                                                                                                                                          

COMMENTS

Tên

5 vận may,36,Acetaminophen,1,ADR,1,APK Y DƯỢC,2,benh-hoc,13,benh-hoc-va-phac-do,25,benh-va-suc-khoe,9,Béo phì,1,bệnh Dại,1,bú mẹ,2,Ca lâm sàng,1,Cảnh giác Dược,6,canh-giac-thuoc,9,Cao Học CNSH,7,Cẩm Nang,1,Cân Nặng,1,Cấp cứu,3,Celecoxib,1,chan-thuong,1,Chấn Thương,2,Chọn hướng kê bàn,39,Chuyện nghề,1,cnsh,2,Có thể bạn chưa biết,1,Corticosteroid,1,Công Nghệ Sinh Học,4,Công Nghiệp Dược,1,Công ty Dược,1,Creatinin,1,Da Liễu,1,da-lieu,1,Dạy con nên người,3,Dâu tằm Vọng Nguyệt,1,dậy thì,1,Dị ứng,3,Diazepam,1,dinh dưỡng,25,don-on,4,don-tai-mui-hong,2,don-viem-vui,1,don-viem-xoang,1,dong-y,4,duoc-ly-hoc,1,Dược điều trị,4,Dược Hà Nội,4,Dược Khoa,60,Dược lâm sàng,6,Dược sĩ tư vấn,5,Dược thế giới,2,Dược Việt Nam,3,Đái dầm,3,giai-phau,9,gpp,2,hen-phe-quan,1,Hissamitsu,1,Ho,1,hoi-dap,3,home,1,Hô hấp,8,Huyết học,6,HƯỚNG DẪN TẢI FILE,2,Hướng nghiệp Dược,2,Kết nối Dược sĩ,7,Kháng sinh,1,khang-sinh,6,Khoa Học Tự Nhiên,1,khong-dung-thuoc,1,Kiến thức chuyên ngành,19,KINH NGUYỆT,1,kinh-doanh-duoc-pham,10,LÀM ĐẸP,2,LÂM SÀNG,2,lieu-thuoc,1,LIÊN THÔNG,1,Marketing Dược,2,mat,2,Mắt,7,Mẹo Nhớ Tên Thuốc,2,Môn Anh Văn Chuyên Ngành Dược,1,Môn Bào Chế,1,Môn Bệnh Học,1,Môn Chuyên Ngành,25,Môn CNSH Dược,1,Môn CNTT Dược,1,Môn Cơ Sở,31,Môn Dịch Tễ,1,Môn Dược Cổ Truyền,1,Môn Dược Động,1,Môn Dược Lâm Sàng,3,Môn Dược Liệu,2,Môn Dược Lý,1,Môn Dược Xã Hội,1,Môn Giải Phẫu,1,Môn Hóa Dược,2,Môn Hóa Đại Cương Vô Cơ,2,Môn Hóa Hữu Cơ,1,Môn Hóa Lý,2,Môn Hóa Phân Tích,4,Môn Hóa Sinh,3,Môn Kiểm Nghiệm,9,Môn Kinh Tế Dược,2,Môn Ký Sinh Trùng,1,Môn Môi Trường,1,Môn Pháp Chế Dược,1,Môn Sinh Học,1,Môn Sinh Học Phân Tử,1,Môn Sinh Học Tế Bào,2,Môn Sinh Lý,1,Môn Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch,1,Môn Sức Khỏe Môi Trường,1,Môn Thực Vật Dược 1,1,Môn Thực Vật Dược 2,3,Môn Vi Sinh,1,nghiencuuthuoc,9,Ngoại khoa,2,Ngôn ngữ,6,nhi,2,Nhi khoa,27,nhi-khoa,5,Nhiễm Trùng,1,noi-khoa,1,NSAIDs,1,Ôn Tốt Nghiệp,1,phac-do,2,phac-do-tieu-hoa,2,phan-tich-don-thuoc,25,Phát triển,3,Phân tích đơn thuốc,1,phong,1,Phong thủy,152,Phong thủy 2015,16,Phong thủy 2016,14,Phong thủy 2017,29,Phong thủy 2018,25,phong thủy tình yêu,12,PHỤ NỮ,1,quan-ly-duoc,11,rang-ham-mat,1,Rifampin,1,sach-tai-lieu,21,Salbutamol,1,Salonpas,1,san-khoa,1,Sinh Dược Học,10,Sop nha thuoc,1,Sống đẹp,3,sơ cứu,4,Sơ sinh,2,Sởi,7,su-dung-thuoc,11,Suy thận,3,Sử dụng thuốc,13,sữa mẹ,14,TA,1,Tài liệu Dược,1,Tai mũi họng,5,tai-lieu-tong-hop,4,tai-mui-hong,14,tai-mũi-họng,3,TAILIEUCLB,1,Táo bón,4,tay-y,6,Tâm lý,16,Thalassemia,6,Thalidomide,1,than-kinh,2,Thong-tin-y-hoc,52,Thông tin thuốc,9,Thông tin y học,2,Thuốc,5,Thuốc Đông y,1,Thuốc hạ đường huyết,3,Thuốc mới,2,Thuốc tránh thai,1,tieng anh,1,tieu-hoa,3,Tiêm chủng,3,Tiết niệu,3,Tiêu hóa,6,tim-mach,1,Tin Tức,24,tin-hoc,1,tin-moi,19,toa-BHYT,1,tong-hop,1,triet-hoc,1,Trình dược viên,1,trung-dich,1,Truyền nhiễm,13,Tử vi theo tháng,55,Ung thư,6,Uốn ván,1,Vaccin,3,Vận may con giáp,31,Viagra,1,viem-da-day,1,viem-da-day-hp,1,viem-hong-man-tinh,1,viem-mui,3,viem-mui-cap,3,viem-mui-di-ung,1,viem-xoang-cap,1,Viêm nào Nhật Bản,1,virus Dại,1,Vitamin,1,Vitamin B12,1,Warfarin,1,XÉT NGHIỆM,1,xuong-khop,1,Y Dược 24/7,6,y-hoc,5,y-hoc-co-so,2,
ltr
item
Cộng đồng Dược Việt Nam: Thiết bị giúp sử dụng thuốc
Thiết bị giúp sử dụng thuốc
https://1.bp.blogspot.com/-Dp1cHvskl0U/V6gz3BiX-1I/AAAAAAAADXU/SGMwYxQMb4YpjFx_oejln3O9FQlMpqtXgCLcB/s320/blue-pill-box-7576187.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Dp1cHvskl0U/V6gz3BiX-1I/AAAAAAAADXU/SGMwYxQMb4YpjFx_oejln3O9FQlMpqtXgCLcB/s72-c/blue-pill-box-7576187.jpg
Cộng đồng Dược Việt Nam
https://www.pharmaviet.com/2016/08/thiet-bi-giup-su-dung-thuoc.html
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/
https://www.pharmaviet.com/2016/08/thiet-bi-giup-su-dung-thuoc.html
true
3796296470398065570
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy